phương thức thanh toán & Chính sách bán hàng

Phương Thức Thanh Toán

Chinh Sach Ban Hang Grand Sunlake
Chinh Sach Ban Hang Grand Sunlake 2
Chinh Sach Ban Hang Grand Sunlake 3
Chinh Sach Ban Hang Grand Sunlake 4

Chính Sách Bán Hàng

Chính Sách Chiết Khấu 50 Giao Dịch Đầu tiên

50 Khách hàng giao dịch đầu tiên và thanh toán theo tiến độ của Chủ đầu tư (Theo phương thức thanh toán chuẩn) được hưởng mức chiết khấu 2% trên tổng giá trị Căn hộ (trước VAT, không bao gồm Phí bảo trì).

Chính Sách Thanh Toán Không Sử Dụng Vốn Vay Ngân Hàng

Thanh Toán Theo PTTT 50%

Khách hàng tự nguyện thanh toán theo PTTT 50% (thanh toán từ 50% đến dưới 95% giá trị Căn hộ, đã bao gồm tiền Đặt cọc, thuế VAT) ngay khi ký Hợp đồng được hưởng mức chiết khấu 2% trên tổng giá trị Căn hộ (trước VAT, không bao gồm Phí bảo trì).

Thanh Toán Theo PTTT 95%

Khách hàng thanh toán theo PTTT 95% (thanh toán 95% giá trị Căn hộ đã bao gồm tiền Đặt cọc, thuế VAT) ngay khi ký Hợp đồng sẽ được hưởng mức Chiết khấu 4% trên tổng giá trị Căn hộ (trước VAT, không bao gồm Phí bảo trì).

Chính Sách Thanh Toán Sử Dụng Vốn Vay Ngân Hàng

Trường hợp khách hàng lựa chọn thanh toán bằng vốn vay ngân hàng, khách hàng sẽ được nhận hỗ trợ lãi suất (“HTLS”) như sau:

Tỷ lệ hỗ trợ cho vay 70% giá bán (đã bao gồm VAT)
Mức dư nợ được hưởng hỗ trợ lãi suất 65% giá bán (đã bao gồm VAT)
Lãi suất và thời gian hỗ trợ lãi suất Khách hàng được hưởng lãi 0% trong thời gian từ ngày thanh toán đợt 1 đến 18 tháng hoặc tại thời điểm bàn giao căn hộ tùy điều kiện nào tới trước
Thời gian ân hạn nợ gốc kể từ ngày giải ngân đầu tiên 24 tháng

Chính Sách Mua Sỉ

Khách hàng mua 2 căn hộ

Chiết khấu 1% (Một phần trăm) trực tiếp từ giá bán (trước VAT và Phí bảo trì).

Khách hàng mua từ 3 – 4 căn hộ

Chiết khấu 2% (Hai phần trăm) trực tiếp từ giá bán (trước VAT và Phí bảo trì).

Khách hàng mua từ 5 căn hộ trở lên

Khách hàng mua từ 5 căn hộ trở lên: Chiết khấu 3% (Ba phần trăm) trực tiếp từ giá bán (trước VAT và Phí bảo trì).

Khách hàng có Hộ khẩu thường trú tại Quận Hà Đông

Khách hàng có Hộ khẩu thường trú tại Quận Hà Đông: Chiết khấu 0.5% (Không chấm năm phần trăm) trực tiếp từ giá bán (trước VAT và Phí bảo trì).

Khách hàng mua cả sàn

Chiết khấu 5% (Năm phần trăm) trực tiếp từ giá bán (trước VAT và Phí bảo trì).

Điều Khoản Chung

  • Các giao dịch để hưởng chính sách mua sỉ phải cùng một Khách hoặc cùng Hộ khẩu thường trú.5
  • Trong trường hợp Khách hàng được hưởng cùng lúc nhiều chính sách chiết khấu thì được cộng dồn các ưu đãi nhưng không vượt quá 7% (Bảy phần trăm) trên tổng giá trị sản phẩm chưa bao gồm VAT và 2% Phí bảo trì.
  • Chính sách chiết khấu cho Khách hàng có Hộ khẩu Hà Đông áp dụng cho tất cả các Phương thức thanh toán.
  • Mức chiết khấu Khách hàng được hưởng được tính trên giá trị Hợp đồng chưa thuế VAT và Phí bảo trì 2% đồng thời được giảm trừ trực tiếp trên Tổng giá trị căn hộ